Disclaimer en credits

MAIRIE D'ARRAS
Place Guy Mollet
BP 70913 - 62022 ARRAS Cedex

Tél : 03 21 50 50 50
Fax : 03 21 50 50 00

Hoofdredacteur : Frédéric Leturque
Fotocredits: de stad Arras, Kasteel van Versailles

Design & realisatie

SERVAL
2 rue de la Briqueterie
77500 CHELLES

Deze versie van de site Versailles in Arras werd online geplaatst op 25/09/2017.
De site voor de tentoonstelling over Napoleon werd online geplaatst op 05/10/2017.

Accommodatie

Auteursrecht en copyright

De site Versailles in Arras en Napoleon zijn creatieve werken beschermd door de geldende wetgeving. De rechten van de auteur van deze sites zijn gereserveerd voor elk gebruik. In het bijzonder zijn de reproductie van grafische elementen van de site, de volledige download van de site voor de registratie ervan op een distributiedrager, alsook elk gebruik van visuele gegevens en teksten die de site bevat, behalve voor individuele en private consultatie, verboden zonder voorafgaande toestemming. De rechten met betrekking tot illustraties en foto's op deze site behoren, tenzij anders vermeld, toe aan de stad Arras.

Fotocredits

De stad Arras/het Kasteel van Versailles. De reproductie van foto's is alleen toegestaan voor een publiek van niet-professionals in de beeldsector en voor privégebruik, onder voorbehoud van de vermelding van de correcte credits. Andere vermeldingen verbieden elk gebruik zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. Elk commercieel gebruik of gebruik uit winstbejag van de afbeeldingen en foto's, is strikt verboden.

Citaatrecht en internetlinks

De gepubliceerde informatie wordt regelmatig gecontroleerd. De stad Arras aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Om een fout te signaleren of correctie van gegevens aan te vragen, mag u ons altijd een e-mail sturen. Elke persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die één of meerdere links naar één of meerdere pagina's van deze website wilt creëren, moet daarvoor eerst contact opnemen met de webmaster van de site.

Toch worden in principe de volgende zaken toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming :
- citaten, met naleving van de morele rechten van de auteur en met vermelding van diens naam en van de bron.
- het creëren van een link, op de dwingende voorwaarde dat deze link een nieuw browservenster opent en dat de pagina die via de link wordt bereikt, niet ingebed is in andere pagina's.

In alle andere gevallen moet u de uitdrukkelijke toestemming aanvragen van de stad Arras door het contactformulier in te vullen of te schrijven naar:  

MAIRIE D'ARRAS
Place Guy Mollet
BP 70913 - 62022 ARRAS Cedex

Om de identiteit en de integriteit van haar sites te waarborgen, behoudt de stad Arras zich het recht voor om links die niet voldoen aan het doel van de site of die het beeld van de instelling zouden kunnen beschadigen, te verbieden.

Vertrouwelijkheid

In overeenstemming met de geldende wetgeving, is deze site onderhevig aan de bepalingen van een verklaring van de "Commission Nationale Informatique et Libertés" (CNIL) (verklaring nr. 1411640 geregistreerd op 10 februari 2010). De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door het sturen van een e-mail, door het gebruik van een dienst of een formulier of op een andere manier, zijn bedoeld voor het exclusieve gebruik door het stadhuis van Arras. Ze worden in geen geval overgedragen of verkocht aan derden voor welk doel dan ook, met inbegrip van commerciële doeleinden. Volgens artikel 27 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, heeft u het recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dat recht wordt uitgeoefend op uitdrukkelijk verzoek gericht aan de directeur van de publicatie, per post of elektronisch. .

Betrokken wetgeving

Wet 78-17 van 6 januari 197: wet inzake informatica, bestanden en vrijheden
Wet van 29 juli 1881: wet inzake persvrijheid
Wet 2000-719 van 1 augustus 2000: uittreksel van de wet inzake de aansprakelijkheid van technische dienstverleners.